19 listopada 2021

Lista szkół/placówek, które otrzymały Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu na lata szkolne 2021/2022-2023/2024

Kapituła Konkursu Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu, powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny złożonej dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym, rekomendowała 20 szkół/placówek z województwa warmińsko-mazurskiego do Certyfikatu Szkoła Wierna Dziedzictwu

Na wniosek Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu następującym szkołom/placówkom oświatowym:

 1. Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny w Olsztynie.
 2. Przedszkole Miejskie nr 39 w Olsztynie.
 3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu.
 4. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie.
 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie.
 6. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich.
 7. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie.
 8. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie.
 9. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie.
 10. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim.
 11. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu.
 12. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu.
 13. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.
 14. Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.
 15. Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu.
 16. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy.
 17. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.
 18. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.
 19. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie.
 20. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.

 

Gratulujemy wyróżnienia!

Wymienione szkoły i placówki oświatowe mają prawo do używania tytułu Szkoła Wierna Dziedzictwu do 31 sierpnia 2024 r.

Uroczysta gala, na której Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki wręczy certyfikaty, odbędzie się 6 grudnia br. o godz. 10.30 w sali nr 160 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (Aleja Józefa Piłsudskiego 7/9). Szczegółowe informacje zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

Zgłoszenia do następnej edycji Konkursu Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu należy przesłać do 15 grudnia 2021 r.

Ułatwienia dostępu