Kategoria: Projekty edukacyjne

6 października 2017

„Ja Nie Widzę Ciebie, Ty Zobacz Mnie!” Kampania Społeczna z Okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski

Dyrekcja Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus, z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski zapraszają szkoły do udziału kampanii społecznej „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!”.

Akcja została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

„Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” to cykl zajęć edukacyjno-wychowawczych realizowanych przez nauczycieli i uczniów, organizowanych w szkołach i placówkach w połowie października każdego roku, dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.

Organizatorzy rozsyłają drogą elektroniczną do szkół zaproszenie do udziału w akcji oraz materiały, które mogą być wykorzystane do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych przez nauczycieli (np. list uczniów niewidomych, alfabet Braille’a, krótka historia białej laski, informacja na temat historii edukacji w najstarszej w Polsce szkole dla osób niewidomych, linki do filmów edukacyjnych „N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku” i innych, przydatne adresy stron internetowych).

Szkoła lub placówka, która przyłączy się do akcji i potwierdzi to sprawozdaniem z jej przebiegu (w formie elektronicznej), uzyska certyfikat „Szkoły przyjaznej osobom niewidomym” lub certyfikat „Placówki przyjaznej osobom niewidomym”.

Załączniki

Zaproszenie do udziału w Kampanii
Data: 2017-10-06, rozmiar: 505 KB
5 października 2017

Dzieciaki do Rakiet 2017

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Polski Związek Tenisowy zaprasza publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z terenu miasta Olsztyn do udziału w bezpłatnym programie „Dzieciaki do Rakiet”.

Dzieciaki do Rakiet to ogólnopolska akcja mająca na celu popularyzację tenisa wśród dzieci w wieku 5-12 lat oraz ich rodziców.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.dzieciakidorakiet.pl

27 września 2017

AUTOCHODZIK „Gotowi do drogi”

Fundacja CREDU zaprasza dzieci w wieku 5-8 lat, nauczycieli i rodziców do udziału w bezpłatnym Programie Edukacji Komunikacyjnej AUTOCHODZIK „Gotowi do drogi”.

Głównym celem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielności w ruchu drogowym.

PROGRAM składa się z 4 tematów: PIESZY, ODBLASKI, PASAŻER, ROWERZYSTA.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej organizatora pod adresem: autochodzik.pl

3 marca 2017

Ogólnopolski Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

Od grudnia 2015 r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” realizuje – na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – ogólnopolski Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym w szkole wśród uczniów i rodziców.

Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie internetowej pod adresem: cyfrowobezpieczni.pl.

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić swój akces na portalu: cyfrowobezpieczni.pl

Załączniki