24 kwietnia 2017

Dni wolne od pracy w KO

Informujemy, że 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia będą w tym roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji centralnej, w tym Kuratorium Oświaty w Olsztynie. W zamian nasz urząd będzie otwarty dla Państwa w soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września. Stosowne zarządzenie podpisała Pani Beata Kempa, szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów. […]

14 kwietnia 2017

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego, 25 kwietnia 2017 r. w Ministerstwie Energii odbędzie się II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej. Zapraszamy do udziału reprezentantów uczelni, kuratoriów oświaty, szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej. W trakcie Forum zaprezentowane zostaną inicjatywy Komisji Europejskiej, […]

12 kwietnia 2017

Rozpoczęły się szkolenia nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, regionalną konferencją na temat nowej podstawy programowej, rozpoczął cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli do pracy w ośmioletniej szkole podstawowej. Konferencja z udziałem Wojciecha Cybulskiego przewodniczącego wojewódzkiego zespołu ds. wdrażania reformy oświaty odbyła się – w ramach Grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – 10 kwietnia br. w siedzibie MODN w Ełku. Kolejne […]

12 kwietnia 2017

Spotkanie kuratora oświaty z przedstawicielami środowisk mniejszości narodowych

Z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego oraz wicekuratora oświaty Wojciecha Cybulskiego przewodniczącego wojewódzkiego zespołu ds. wdrażania reformy w województwa warmińsko-mazurskim, 11 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk mniejszości narodowych poświęcone edukacji. Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego reprezentowała Monika Szustowicz pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych Wśród uczestników zebrania byli reprezentanci związków skupiających mniejszość ukraińską oraz […]

10 kwietnia 2017

Konferencja pt. „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych, Dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, w województwie warmińsko-mazurskim   WKWO.0230.3.2017 Serdecznie zapraszamy Państwa dyrektorów szkół i placówek doskonalenia nauczycieli, kierowników kształcenia praktycznego oraz pracodawców współpracujących ze szkołami na konferencję pt. „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym”. Organizatorami spotkania są Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Konferencja  odbędzie […]

3 kwietnia 2017

Warmińsko-Mazurska Strefa Matematyczna

Dyrektorzy szkół województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, W ramach współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego rekomenduję Państwu Warmińsko-Mazurską Strefę Matematyczną. Serwis związany z Warmińsko-Mazurskimi Zawodami Matematycznymi polega na tworzeniu portalu przez lokalne redakcje – uczniów szkół pod kierunkiem nauczycieli. Proszę o przekazanie informacji o cennej inicjatywie Wydziału Matematyki i Informatyki uczniom i nauczycielom. Uważam, […]

29 marca 2017

Pozyskiwanie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD)

Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych województwa Warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo Dyrektorzy, Przekazuję pismo Pani Marzenny Drab, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dnia 22 marca br., znak: DWST-WOOS.0022.19.2017.GO w sprawie Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD). Zwracam uwagę, że zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela, wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły […]

20 marca 2017

UWAGA

Jesteś na nowej stronie Kuratorium Oświaty – Czytaj więcej aby przejść do archiwalnej strony Kuratorium Oświaty

16 marca 2017

Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Olsztynie

Dziś (16.03.) Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się w Olsztynie z samorządowcami, dyrektorami szkół oraz pracownikami nadzoru pedagogicznego. Podczas wystąpienia minister edukacji odniosła się do stanu wdrażania reformy edukacji. Podkreśliła, że zmiany były i są w dalszym ciągu konsultowane z różnymi środowiskami: samorządowcami, organizacjami społecznymi, związkami, zrzeszeniami po to, aby wypracować optymalne rozwiązania. Wprowadzana […]