7 kwietnia 2015

Procedura uznawania zagranicznych świadectw szkolnych lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na stronie MEN znajdują się aktualne informacje na temat nowych zasad uznawania lub potwierdzania wykształcenia uzyskanego za granicą.

Proponujemy, aby Państwo wykorzystali te informacje lub link.