7 czerwca 2017

Narada podsumowująca rok szkolny 2016/2017 z udziałem Kuratora Oświaty

Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa warmińsko-mazurskiego

Serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów na narady podsumowujące rok szkolny 2016/2017. Program spotkania obejmuje wnioski z nadzoru pedagogicznego pełnionego w minionym roku szkolnym.

Narady odbędą się według następującego porządku:

26 czerwca 2017 r. – Olsztyn, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki ul. Piłsudskiego 7/9, sala 52 godz. 9.00 (Olsztyn oraz powiat szczycieński), godz. 12.00 (powiaty – olsztyński, działdowski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, ostródzki).

29 czerwca 2017 r. – Elbląg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Grunwaldzka 137, aula, godz. 10.00 (Elbląg oraz powiaty: elbląski, braniewski, iławski, nowomiejski, lidzbarski, bartoszycki).

30 czerwca 2017 r. – Ełk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Ełk ul. Grunwaldzka 1, aula, godz.10.30 (Ełk oraz powiaty: ełcki, gołdapski, giżycki, olecki, piski, węgorzewski)

Z poważaniem
Wojciech Cybulski
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

Ułatwienia dostępu