9 listopada 2017

Lista szkół/placówek nagrodzonych Certyfikatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko – mazurskiego

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych sprawozdań rekomendowała 34 szkoły/placówki do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Na wniosek Kapituły Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikaty następującym szkołom i placówkom:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie
 2. Przedszkole Miejskie Nr 6 w Iławie
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach
 5. Szkoła Podstawowa w Bystrym
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Olsztynie
 7. Szkoła Podstawowa w Wojciechach
 8. Szkoła Podstawowa nr 1 w Węgorzewie
 9. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku
 10. Przedszkole Nr 34 w Elblągu
 11. Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku
 12. Zespół Szkół Nr 6 w Ełku
 13. Samorządowe Przedszkole z gr. Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Węgorzewie
 14. Zespół Szkół w Dobrzykach
 15. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku
 16. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach
 17. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie
 18. Przedszkole Publiczne nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie
 19. Szkoła Podstawowa w Błudowie
 20. Przedszkole Nr 1 w Ornecie
 21. Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach
 22. Szkoła Podstawowa w Brzydowie
 23. Zespół Szkół w Szymonowie
 24. Szkoła Filialna w Szylenach – Zespół Szkół w Lipowinie
 25. Szkoła Podstawowa im. księdza Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach
 26. Szkoła Podstawowa w Szyldaku
 27. Szkoła Podstawowa w Kruszewcu
 28. Przedszkole nr 17 w Elblągu
 29. Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie
 30. Przedszkole Miejskie w Górowie Iławeckim
 31. Technikum Nr 4 w Olsztynie – Zespół Szkół Budowlanych
 32. Przedszkole Miejskie Nr 12 w Olsztynie
 33. Przedszkole Nr 21 w Elblągu
 34. Zespół Szkół im Jana Pawła II w Sątocznie

Gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy wszystkim szkołom i placówkom, które przystąpiły do tegorocznej edycji konkursu.

Przypominamy, że Certyfikaty uzyskane w 2017 roku utracą ważność w dniu 31 grudnia 2020 r.

Nagrodzeni otrzymają zaproszenia na uroczystość wręczenia Certyfikatów (zaproszenia wyślemy do szkół).

Ułatwienia dostępu