10 listopada 2017

Stanowisko MEN dotyczące możliwości zakupu pomocy dydaktycznych przez dyrektora szkoły

Stanowisko MEN dotyczące możliwości zakupu pomocy dydaktycznych przez dyrektora szkoły w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Załączniki

List z MEN
Data: 2017-11-10, rozmiar: 271 KB

Ułatwienia dostępu