8 lutego 2018

Spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Pomocy Rodzinie

W środę (7 lutego 2018r.) w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Wojciecha Cybulskiego z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Pomocy Rodzinie województwa warmińsko –mazurskiego. Wicekurator złożył przybyłym podziękowania za dotychczasową efektywną współpracę. Podczas spotkania Monika Buczek – starszy specjalista i Mirosława Gralla-Kaperzyńska – dyrektor wydziału administracyjno-prawnego dokonały analizy i podsumowania  zadania, jakim jest organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego finansowanego ze środków Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. W trakcie spotkania wymieniono się uwagami, spostrzeżeniami, a także omówiono zapisy porozumienia o współpracy pomiędzy Kuratorem Oświaty a Ośrodkami Pomocy Społecznej i Centrami Pomocy Rodzinie, na podstawie którego realizowana będzie współpraca w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego i udanego wypoczynku.

Ułatwienia dostępu