14 lutego 2018

Porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 8 lutego 2018 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty, a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Olsztynie reprezentowanym przez Dyrektora Stanisława Szatkowskiego.

Zawarte porozumienie ma na celu popularyzację zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zwiększenie świadomości zagrożeń w ruchu drogowym.

Wyrażam nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szczegółowe informacje nt. wspólnych przedsięwzięć realizowanych w ramach ww. porozumienia będą zamieszczane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce: szkoły i placówki/bezpieczeństwo w szkole oraz na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie: www.word.olsztyn.pl

Z poważaniem
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Ułatwienia dostępu