6 września 2018

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy gimnazjów

województwa warmińsko-mazurskiego

 

 WAP.021.1.11.2018.MP

 

W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca
2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) przekazuję Państwu informację o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI KURATOR OŚWIATY

Krzysztof Marek Nowacki

 

 

Załączniki

Wolne miejsca po zakończonej rekrutacji
Data: 2018-09-06, rozmiar: 15 KB

Ułatwienia dostępu