20 grudnia 2018

Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019

Ustalone przez Przewodniczących Komisji Konkursowych listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych.

Szkoła podstawowa Dotychczasowe gimnazjum
Język polski Język polski
Matematyka Historia
Język angielski Wiedza o społeczeństwie
Język niemiecki Matematyka
Biologia Biologia
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Język niemiecki
Informatyka Język angielski
Język francuski
Język rosyjski

Ułatwienia dostępu