11 stycznia 2019

Działania realizowane w rządowym Programie Dostępność Plus 2018-2025

W dniu 17 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Dostępność Plus 2018-2025, którego celem jest szeroko rozumiana poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób o szczególnych potrzebach. Dzięki realizacji Programu nastąpi stopniowe usuwanie istniejących barier w różnych dziedzinach życia. Dotyczy to takich obszarów jak: architektura, transport, edukacja, cyfryzacja, zdrowie, gospodarka czy usługi. Program ma charakter międzyresortowy i angażuje różne podmioty publiczne. Pierwszymi działaniami, które już trwają lub wkrótce zostaną uruchomione są:

  1. „Bliżej dostępności” – projekt, którego celem jest przeprowadzenie szkoleń dla służb architektoniczno-budowlanych z zakresu zapewnienia dostępności.
  2. „Przestrzeń dostępnej szkoły” – konkurs, w którym w 200 szkołach (na początek 50 szkół podstawowych z całego kraju) przeprowadzony zostanie audyt, usunięte będą bariery architektoniczne i dokonane zakupy sprzętu niezbędnego do nauki dzieci z niepełnosprawnością; ogłoszony w listopadzie 2018 r. konkurs jest pilotażem, w którym dwaj wybrani operatorzy zrealizują działania dla 50 szkół; budżet konkursu wynosi 100 mln PLN, nabór na operatorów wsparcia potrwa do 17.01.2019 r., natomiast szkoły będą mogły zgłaszać się do projektu w drugiej połowie 2019 r.
  3. „Inkubator dostępności” – celem tego konkursu jest wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów umożliwiających szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów związanych z brakiem dostępności przestrzeni i usług publicznych; budżet konkursu wynosi 10 mln PLN, z których planowane jest dofinansowanie ok. 100 inicjatyw (maksymalny pułap indywidualnego dofinasowania to 100 tys. zł); nabór podmiotów do pełnienia funkcji inkubatora potrwa do 30.01.2019 r.
  4. „Dostępna uczelnia” – konkurs, w którym na początek 50 uczelni (docelowo 100) otrzyma wsparcie na usuwanie barier i pomoc studentom z niepełnosprawnościami; budżet konkursu wynosi 200 mln PLN, nabór zostanie ogłoszony w lutym 2019 r.

 

Informacje o kolejnych naborach będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej:

www.miir.gov.pl/strony/zadania/program-dostepnosc-plus/nabory/

Ułatwienia dostępu