23 stycznia 2019

„Klasówka powstańcza” – konkurs wiedzy historycznej

Informujemy, że Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach organizują konkurs wiedzy historycznej pt. „Klasówka powstańcza”

Głównym celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów oraz podtrzymywanie pamięci o Powstaniach Śląskich i plebiscycie na Górnym Śląsku oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej ojczyzny”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: www.muzeumpowstanslaskich.pl

Ułatwienia dostępu