29 stycznia 2019

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Informujemy, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisało z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) umowę na realizację projektu pt.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych określonych w art. 2 pkt 2 Ustawy prawo oświatowe, a jego grupę docelową stanowią uczniowie szkół publicznych i niepublicznych (od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej).

Projekt stanowi unikatową okazję do skorzystania – przez grupy uczniów, wraz z opiekunami, z udziału w zagranicznych wyjazdach edukacyjnych do szkół jednego lub wielu krajów członkowskich Unii Europejskiej (trwających od 7 do 14 dni), dzięki którym będą mogli nabyć nowe kompetencje niezbędne do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia. Wszystkie planowane wyjazdy poprzedzone będą działaniami przygotowawczymi w polskich szkołach.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023, a FRSE ogłosiła już pierwszy nabór skierowany do szkół, z terminem na złożenie zgłoszeń do dnia 25 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje dot. naboru znajdują się na stronie internetowej: www.power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow.

W kwestii szczegółów dotyczących projektu po stronie FRSE można kontaktować się z Panią Agnieszką Wielgomas, nr tel.: 22 4631215, e-mail: agnieszka.wielgomas@frse.org.pl.

Ułatwienia dostępu