30 stycznia 2019

Kolejne szkoły z dostępem do szybkiego Internetu

Podpisanie umów z Państwowym Instytutem Badawczym NASK miało miejsce w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w styczniu br. Tym razem z oferty rządowego programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), który realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, skorzystało 60 szkół z Warmii i Mazur. Szczególną wartością dla placówek oświatowych jest zapewnienie szybkiego (100 Mb/s) i bezpiecznego Internetu, dodatkowo w bezpłatnej opcji przez okres 10 lat. Placówki będą miały możliwość lepszego dostępu do nowych form kształcenia, a tym samym do poszerzania przez uczniów i nauczycieli kompetencji kluczowych.

Do chwili obecnej w województwie warmińsko-mazurskim umowy na dostarczenie usługi szerokopasmowego Internetu w ramach OSE podpisało już 539 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Chęć wzięcia udziału w programie wyraziły kolejne 72 placówki.

Ułatwienia dostępu