14 lutego 2019

Gala nadania Certyfikatów „Szkoły Niepodległej”                           

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,
aby przepełniała je miłość (…) i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”.

Karol Wojtyła

8 lutego 2019 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Konkursu zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, dla szkół, które zdobyły miano „Szkoły Niepodległej”.

Konkurs „Szkoła Niepodległej” trwał od 1 września 2017 do końca grudnia 2018 roku, a zgłosiło się do niego w sumie 400 szkół z całego kraju. Miano „Szkoły Niepodległej” nadane zostało 215 szkołom , które zrealizowały wszystkie zadania z następujących obszarów: Szlaku Trzech Świąt Rzeczypospolitej, Szlaku Współtwórców Niepodległości, Szlaku Żołnierzy Niepodległości, Szlaku Dróg do Niepodległości oraz Szlaku Pierwszych Dni Wolności.

Galę rozpoczęła Konferencja historyczna pod przewodnictwem Marszałków Sejmu i Senatu – Pana Marka Kuchcińskiego i Pana Stanisława Karczewskiego, którą uświetnił swoją obecnością Premier Mateusz Morawiecki. Wśród zaproszonych gości byli: Szef Kancelarii Prezydenta RP – Halina Szymańska, Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć, Prezes IPN dr Jarosław Szarek, Przewodniczący ZHR prof. dr hab. hm. Grzegorz Nowik. Uczestnicy uroczystości wzięli również udział w otwarciu wystawy w foyer Sejmu z okazji rocznicy Sejmu Ustawodawczego 10.02.1919 r.

10 szkół, które w ocenie Rady Programowej ZHR wykonały zadania najlepiej, zostało wyróżnionych i otrzymało dodatkowo nagrody specjalne ufundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w postaci tablic interaktywnych oraz albumy, książki i gry przekazane przez Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku, Instytut Pamięci Narodowej, Pocztę Polską i ZHR.

Wśród tych szkół znalazły się dwie z naszego województwa: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu oraz Społeczny Zespół Przedszkolno – Szkolny 101 w Olsztynie. Z województwa warmińsko-mazurskiego Certyfikat „Szkoły Niepodległej” otrzymało 28 szkół:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Olsztynie,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie,
 4. Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie,
 5. Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Olsztynie,
 6. Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku,
 7. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Sybiraków z oddziałami gimnazjalnymi w Olsztynie,
 8. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie,
 9. Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny101 w Olsztynie,
 10. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie,
 11. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku,
 12. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku,
 13. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusz Kusociński w Elblągu,
 14. Szkołą Podstawowa nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu,
 15. Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu,
 16. Przedszkole nr 10 w Elblągu,
 17. Szkoła Podstawowa nr 12 Elblągu,
 18. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu.
 19. Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno – Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie
 20. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie
 21. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Braniewie
 22. Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika
 23. Przedszkole Nr 19 w Elblągu
 24. Zespół Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu
 25. Szkoła Podstawowa Nr 8 Stanisława Staszica w Elblągu
 26. Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu
 27. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie
 28. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Korszach
 29. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie
 30. Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Rumianie
 31. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu
 32. Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Sławkowie
 33. Szkoła Podstawowa im. Franciszka Barcza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Butrynach
 34. II Liceum Ogólnokształcące w Piszu
 35. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu
 36. Szkoła Podstawowa w Drogoszach
 37. Szkoła Podstawowa im. „Zasłużonych dla Warmii i Mazur” w Garbnie
 38. Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu

Dyrektorom, nauczycielom oraz Uczniom wyróżnionych szkół i placówek składamy serdeczne gratulacje.

Galeria Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Ułatwienia dostępu