25 lutego 2019

Konkurs Plastyczny „Savoir – vivre w podróży koleją”

Spółka Akcyjna Międzynarodowe Targi Gdańskie z siedzibą w Gdańsku jest organizatorem Konkursu Plastycznego ,,Savoir – vivre w podróży koleją”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu całej Polski oraz podopiecznych objętych opieką Fundacji ,,Dr Clown”. Tematem konkursu są zagadnienia ilustrujące/obrazujące zasady i reguły podróżowania w zgodzie z współpasażerami, załogą pociągu, otoczeniem: na dworcu, peronie, pojeździe, środowiskiem, wykonane dowolną techniką.

Konkurs trwa od dnia 01.03.2019 r. do 30.06.2019 r.

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w czasie Gali Targów TRAKO 2019 oraz na stoisku przygotowanym w ramach ekspozycji targowej. W dalszej kolejności będą przekazane Fundacji ,,Dr Clown” i wystawione na licytacji podczas Gali Targów TRAKO 2019. Dochód ze sprzedaży prac w całości przeznaczony będzie na rzecz Fundacji ,, Dr Clown”.

Termin składania prac: do 30.06.2019 r.

Szczegóły na: www.amberexpo.pl, oraz stronach konkursu: www.trakotargi.pl, www.trakofair.com.

Ułatwienia dostępu