19 marca 2019

Program Edukacja – FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie rozpocznie w tym roku nabór wniosków do Programu Edukacja. Jest to Program Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Organizator w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 zaprasza zainteresowanych do CK MsMermaid, ul. Wioślarska 8, w Warszawie, na konferencję inaugurująca wdrażanie Programu Edukacja. Celem programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w Obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji.

Program adresowany jest min. do szkół podstawowych, szkół zawodowych/branżowych, liceów, techników, jak również do placówek kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego.

Szczegółowe informacje o programie, formularz rejestracyjny na stronie: www.education.org.pl

Ułatwienia dostępu