5 kwietnia 2019

Wspieramy uczniów podczas tegorocznych egzaminów – zgłoś się!

Wspieramy uczniów podczas tegorocznych egzaminów – zgłoś się!

Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem  zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, mogą się już zgłaszać do kuratoriów oświaty. 

W każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty informacyjne, do których osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenia dające taką możliwość. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół.

Kto może się zgłosić?

Każda osoba, która posiada kwalifikacje pedagogiczne.

W jak sposób można się zgłosić?

Należy przesłać swoje zgłoszenie mailem na adres podany przez kuratorium oświaty, zadzwonić na jeden z podanych numerów lub wypełnić formularz zgłoszeniowy. Przesłana informacja powinna zawierać dane osobowe oraz kontaktowe (imię i nazwisko, powiat, gmina, miejscowość, posiadane kwalifikacje, nauczany przedmiot, numer telefonu kontaktowego, a także miejsce ostatniego zatrudnienia – chodzi tylko o szkoły lub placówki edukacyjne. Osoba zgłaszającą się powinna również poinformować o terminie egzaminu, w którym będzie mogła wziąć udział.

Jakie są zadania osoby zgłaszającej się?  

Zadaniem członka zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu w danej sali egzaminacyjnej. Członkowie zespołu po zakończeniu egzaminu zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, porządkują i pakują zebrane materiały.

Adresy, pod które można się zgłosić, chcąc zostać członkiem zespołu nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów szkolnych
Kuratorium Oświaty Numer telefonu Adres e-mail
Dolnośląskie 502 097 536 egzamin2019@kuratorium.wroclaw.pl
Kujawsko-Pomorskie 532 997 592 egzamin2019@bydgoszcz.uw.gov.pl
Lubelskie 607 830 921
(81) 538 52 59
egzamin2019@kuratorium.lublin.pl
Lubuskie (95) 725 50 21 egzamin2019@ko-gorzow.edu.pl
Łódzkie 697 613 737 egzamin2019@kuratorium.lodz.pl
Małopolskie (12) 448 11 42 egzamin2019@kuratorium.krakow.pl
Mazowieckie 664 663 628 egzamin2019@kuratorium.waw.pl
Opolskie (77) 452 41 97
691 693 925
(77) 452 41 98
601 435 282
egzamin2019@kuratorium.opole.pl
Podkarpackie 728 832 622
(17) 867 11 19
egzamin2019@ko.rzeszow.pl
Podlaskie (85) 748 48 14 egzamin2019@kuratorium.bialystok.pl
Pomorskie 795 382 572
(58) 322 29 12
egzamin2019@kuratorium.gda.pl
Śląskie 604 228 872 egzamin2019@kuratorium.katowice.pl
Świętokrzyskie (41) 342 15 36 egzamin2019@kuratorium.kielce.pl
Warmińsko-Mazurskie 511 275 104 egzamin2019@ko.olsztyn.pl
Wielkopolskie 780 386 062 egzamin2019@ko.poznan.pl
Zachodniopomorskie (91) 442 75 38 egzamin2019@kuratorium.szczecin.pl

Zmiany ujęte w rozporządzeniach pozwalają na sprawne przeprowadzenie tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego w sytuacji, gdyby pojawiły się trudności z powołaniem zespołów spośród nauczycieli uczących w danej szkole.

Przypominamy, że egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony 10-12 kwietnia 2019 r., egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia 2019 r., a egzamin maturalny 6-25 maja 2019 r.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez innych nauczyciele spoza danej szkoły. Chodzi o osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole czy placówce.

Drugą zmianą wprowadzaną w przepisach jest zwiększenie liczby uczniów z 20 do 25 przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego, w przypadku gdy liczba uczniów w sali egzaminacyjnej przekracza 25 osób. Wprowadzane rozwiązania umożliwią dyrektorowi szkoły większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących.

Zbliżające się egzaminy to ważny sprawdzian dla ponad miliona uczniów. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego to konieczny wymóg w dalszym procesie rekrutacji. To na jego podstawie wydawane jest m.in. świadectwo ukończenia szkoły.

Uczniowie, my #JesteśmyzWami

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ułatwienia dostępu