10 kwietnia 2019

Ogólnopolska kampania pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”

Informujemy o inauguracji ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Celem kampanii, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Istotą działań podejmowanych w trakcie kampanii jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.

W ramach kampanii powstał spot filmowy. Jego twórcy zwracają uwagę na poważne zagrożenia życia
i zdrowia, jakie niosą ze sobą nowe substancje psychoaktywne.

Link do spotu promującego kampanię: www.youtube.com/watch?v=Wp-vF27-PPE

Ogólnopolskie działania w ramach kampanii są zaplanowane do końca 2019 roku. Inicjatywa jest realizowana w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Więcej informacji oraz wydarzeń organizowanych w ramach kampanii przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji znajduje się na stronie: razembezpieczniej.mswia.gov.pl

Ułatwienia dostępu