10 kwietnia 2019

Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy – nowe kierunki kształcenia w zawodzie

Wnioski o wydanie opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie do dnia 15.04.2019 r., zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w dniu 9.05.2019 r.

Pozostałe wnioski, które dotrą do WUP w Olsztynie po 15.04.2019 r., Wojewódzka Rady Rynku Pracy rozpatrzy w późniejszym terminie.

Ułatwienia dostępu