30 kwietnia 2019

Targi Pracy i Edukacji w Braniewie                       

24 kwietnia br. przy współpracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Elblągu, Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbyły się po raz kolejny „Targi Pracy i Edukacji”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Starosta Braniewski Karol Motyka.

Witając zebranych gości Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki wskazywał na znaczenie przygotowania uczniów pod względem kwalifikacji zawodowych do rozwijającego się rynku pracy oraz na nowe możliwości, jakie w reformowanym kształceniu zawodowym otwierają się przed każdym młodym człowiekiem. Kurator w swoim wystąpieniu podkreślał również, iż rynek pracy ewaluuje, a wraz z nim procesy kształcenia, które muszą nadążyć za tempem i potrzebami pracodawców.

Transformacja kształcenia zawodowego koncentruje się wokół aktywności ucznia i jak najlepszego przygotowania go do bieżącej sytuacji rynkowej. Jest to gwarancja rozwoju szkół, a szkolnictwo branżowe jest tym obszarem edukacji, w którym szczególnego znaczenia nabiera konieczność współpracy z pracodawcą, a dzisiejsze wydarzenie jest tego najlepszym przykładem – mówił Krzysztof Marek Nowacki.

Głównymi adresatami edycji Braniewskich Targów Pracy i Edukacji byli przede wszystkim młodzi ludzie, którzy już niedługo będą podejmować ważne decyzje edukacyjno-zawodowe, a także absolwenci, studenci oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy z  Braniewa i powiatu braniewskiego. Targi miały na celu m.in.: przygotowanie młodzieży do aktywnego wejścia na rynek pracy, pomocy w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zaprezentowanie aktualnych ofert pracy, ułatwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, podniesienie poziomu aktywności edukacyjnej i zawodowej młodzieży, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz promocję usług i instrumentów rynku pracy. Odwiedzający Targi mieli możliwość zapoznania się z krajowymi i zagranicznymi ofertami zatrudnienia w przemyśle, produkcji, handlu, opiece i służbach mundurowych. W wydarzeniu wzięło  udział 35 wystawców, w tym: pracodawcy, służby mundurowe, urząd pracy, OHP, szkoły kształcące w zawodach. Oprócz możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, osoby zainteresowane mogły również skorzystać z konsultacji ze specjalistami rynku pracy Publicznych Służb Zatrudnienia i Ochotniczych Hufców Pracy.

Ułatwienia dostępu