24 maja 2019

„Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji”. Panel II

W środę 22 maja br. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w ramach projektu profilaktycznego „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji” odbyło się szkolenie na temat przeciwdziałania zażywaniu przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie i Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół/placówek z województwa warmińsko-mazurskiego.

Zasady i podstawy prawne współdziałania szkół z sądami rodzinnymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich omówił Andrzej Hinz, Sędzia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie. Następnie Anna Skiba-Stradomska pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zaprezentowała temat „Nowe substancje psychoaktywne czyli… mózg pod wpływem”. Piotr Kozłowski, Terapeuta Przychodni Psychoterapii w Olsztynie omówił zachowania charakterystyczne dla dzieci i młodzieży, mające wpływ na uzależnienie od środków odurzających. Narkotyki – co warto wiedzieć. Gdzie szukać pomocy? – na to pytanie odpowiedzi udzielała Anna Sikorska – specjalista uzależnień i kierownik z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Olsztynie. W dalszej części spotkania asp. szt. Dariusz Komosiński i mł. asp. Katarzyna Stankiewicz z Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Elblągu omówili działania profilaktyczno-prewencyjne realizowane przez warmińsko-mazurskich policjantów na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Licznie zgromadzonym uczestnikom szkolenia zaprezentowana została zawartość walizki profilaktycznej.

Ułatwienia dostępu