6 czerwca 2019

Uroczystość nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Brzydowie

4 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Brzydowie odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania imienia Janusza Korczaka. Rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Św. Trójcy w Brzydowie. W uroczystym przemarszu, prowadzonym przez poczty sztandarowe szkół Gminy Ostróda i Ochotniczą Straż Pożarną w Brzydowie, uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz goście udali się do budynku szkoły. W swoim przemówieniu poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Babalski podziękował organizatorom za realizację przedsięwzięcia. Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski pogratulował wyboru patrona i podkreślił, że przyjęcie Janusza Korczaka na patrona szkoły zobowiązuje całą społeczność szkolną do szczególnej troski i starań o to, by placówka była każdemu przyjazna, pomocna i życzliwa.

Wzruszającą i doniosłą chwilą był moment przekazania sztandaru przez rodziców dyrektorowi szkoły, a następnie uczniom. Po raz pierwszy w historii szkoły odbyło się ślubowanie uczniów na sztandar. Przedszkolaki zaprezentowały „Taniec kwiatów” w myśl korczakowskiej sentencji „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Dzień ten był zwieńczeniem wieloletniej pracy wychowawczej szkoły oraz współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym: parafią św. Trójcy w Brzydowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Brzydowie, Kołem Gospodyń Wiejskich w Brzydowie, samorządem Gminy Ostróda, rodzicami i mieszkańcami.

Ułatwienia dostępu