15 lipca 2019

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 – przesyłanie danych

Szanowni Państwo Prezydenci Miast,
Burmistrzowie oraz Wójtowie,

Uprzejmie informuję, że 6 czerwca 2019 r. została przyjęta Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

Program skierowany jest do dzieci i uczniów z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ww. programu jest dostępne na stronie: prawo.sejm.gov.pl

W związku z powyższym proszę o przekazanie zbiorczej informacji z terenu Państwa Gminy o obecnie występujących potrzebach.

Dane należy przesłać w formie załączonej tabeli w terminie do dnia 22 lipca 2019 r. W przypadku występowania dalszych zdarzeń w bieżącym roku proszę o przesłanie danych niezwłocznie po ich wystąpieniu, jednak nie później niż do dnia 25 września br. Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu. Należy zaznaczyć, że są to dane dodatkowe.

Tabelę proszę przesłać w formie elektronicznej na adres: rileczko@ko.olsztyn.pl oraz w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn. Wzór tabeli jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Jeżeli w chwili obecnej na terenie Państwa gminy nie ma dzieci i uczniów kwalifikujących się do udzielenia ww. pomocy – proszę o przesłanie tabeli z „zerową” liczbą uczniów.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

tabela-dla-gmin-zasilki-losowe-2019-2021
Data: 2019-07-15, rozmiar: 32 KB

Ułatwienia dostępu