13 sierpnia 2019

Wojewódzkie Okrągłe Stoły Edukacyjne

  * pola obowiązkowe
  ** w przypadku uczniów niepełnoletnich warunkiem zgłoszenia jest zgoda rodziców

  __________________________________________________________________________

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Administrator danych
  Administratorem danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, z którym można się skontaktować:
  • telefonując na numer telefonu: (89) 523 26 00
  • faksując na numer faxu: (89) 527 27 21
  • pisząc na adres: 10-959 Olsztyn, al. Piłsudskiego 7/9
  • mailując na adres e-mail: ko@ko.olsztyn.pl

  Inspektor ochrony danych
  Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Inspektor ochrony danych, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 23 75, adres e-mail: iod@ko.olsztyn.pl.

  Cel i podstawy przetwarzania danych
  Dane osobowe podane w formularzu (imię i nazwisko, nazwa podmiotu, e-mail, numer telefonu) będą przetwarzane na podstawie Pan/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu przeprowadzenia otwartej rekrutacji uczestników wojewódzkiego okrągłego stołu edukacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając taką informację na adres mailowy: ko@ko.olsztyn.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

  Informacje o odbiorcach danych
  Odbiorcami danych osobowych będą Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Minister Edukacji Narodowej jako współorganizatorzy wojewódzkiego okrągłego stołu edukacyjnego.

  Okres przechowywania danych:
  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia otwartej rekrutacji uczestników do wojewódzkiego okrągłego stołu edukacyjnego, a po jego zakończeniu bezterminowo.

  Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:
  Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

  Inne informacje:
  Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Nie będą też podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będzie stosowane profilowanie.
  Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w otwartej rekrutacji uczestników ogólnopolskiej debaty oświatowej.