30 sierpnia 2019

Akcja edukacyjna do filmu ,,Legiony”

Organizator – dystrybutor Kino Świat wraz z Muzeum Historii Polskiej i Instytutem Pamięci Narodowej przygotował materiały edukacyjne, poświęcone najnowszej, filmowej produkcji historycznej – ,,Legiony”. Scenariusz filmu przedstawia młodych ludzi z pokolenia lat 1914-1918, którzy wywalczyli Polsce niepodległość. Honorowy patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W skład pakietu informacyjnego wchodzą: folder ze scenariuszami lekcji i opracowaniami historycznymi, które przygotowało Muzeum Historii; broszura o Stanisławie Kaszubskim – jednym z dowódców Legionów oraz album ,, Legiony Polskie 1914-1918 ”. Pakiet dopełnia list intencyjny Dyrektora Muzeum Historii Polski oraz plakat filmu.

Głównym celem organizatora jest dotarcie do szerokiego grona dyrektorów i nauczycieli, aby umożliwić wykorzystanie pakietu informacyjnego pod względem dydaktyczno-wychowawczym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Materiały dostępne są do pobrania na stronie: http://www.kinoswiatedukacji.pl /filmy/legiony

Ułatwienia dostępu