20 września 2019

Seminarium „Polacy na frontach II wojny światowej”                                                            

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie zorganizował 20 września 2019 r. seminarium dla uczniów wszystkich typów szkół pt. Polacy na frontach II wojny światowej.

Historycy IPN przedstawili prezentacje dotyczące udziału i znaczącego wkładu polskich jednostek wojskowych w bitwach stoczonych przez Pierwszą Dywizję Grenadierów pod Lagarde (Francja) i Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich pod Tobrukiem (Afryka) w czasie II wojny światowej.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z następujących szkół: Szkoły Podstawowej w Biesalu, Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie oraz Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie.

Ułatwienia dostępu