26 września 2019

Projekt Szkoła 6.0 – list Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów Szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Nawiązując do informacji zamieszczonej na stronie Kuratorium Oświaty zachęcam do udziału w projekcie Szkoła 6.0, który został ogłoszonego z inicjatywy Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Projekt wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety Ministra Edukacji Narodowej. Jest kierowany do szkół polskich i polonijnych w kraju i na świecie. Umożliwia współpracę środowisk i organizacji oświatowych, gwarantuje pełny rozwój i wychowanie młodzieży z uwzględnieniem polskich tradycji i wartości oraz polskiej kultury i historii.

Projekt Szkoła 6.0 jest finansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewnia wsparcie kadry pedagogicznej poprzez wymianę doświadczeń oraz wspólne inicjatywy dzieci i młodzieży, uwzględnia zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, przynależności do grupy społecznej oraz utrzymanie polskich korzeni w dowolnym miejscu zamieszkania.

Organizatorzy oferują spotkanie prezentujące założenia projektu, o którym zostaną Państwo powiadomieni, o ile będzie taka potrzeba.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Ułatwienia dostępu