1 października 2019

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Dyrektorów Szkół Branżowych                                                        

17 września 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. Członków Rady powitała dyrektor Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie Małgorzata Hochleitner. Spotkanie otworzył Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. W swoim wystąpieniu Kurator Oświaty podkreślił znaczącą rolę dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie Warmii i Mazur. Podziękował zebranym za aktywny udział w pracach Rady oraz za ich profesjonalizm.

Zebrani omówili zadania do realizacji w roku szkolnym 2019/2020. W dniu 23 października 2019 r. odbędzie się Konferencja regionalna pt. „Szkoła i biznes – model współpracy”. Zaplanowany w obecnym roku szkolnym II Wojewódzki Dzień Szkolnictwa Branżowego na Warmii i Mazurach odbędzie się w Ełku. Kontynuowane będą seminaria branżowe, system wyróżniania pracodawców i nauczycieli zawodu, Program „Laboratorium. Mój profil”. W ramach wspierania działań informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego wśród uczniów i ich rodziców, na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie zostaną udostępnione linki do filmów prezentujących branże poszczególnych szkół.

Podczas spotkania dyrektorzy podzieli się przykładami dobrych praktyk, organizacją staży uczniowskich oraz szkoleń dla nauczycieli. Przedstawiono realizację opracowanych w szkołach programów nauczania dla zawodów.

Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szk. 2019/2020 jest Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Ten kierunek będzie uwzględniony w pracach Rady. W dalszym ciągu bardzo ważnym zadaniem będą działania mające na celu rozwój doradztwa zawodowego. Członkowie Rady wyrazili przekonanie, że przygotowanie młodzieży do samodzielnego działania oraz podejmowania decyzji dotyczących własnego rozwoju – poczynając od preorientacji zawodowej dla przedszkola – stoją u podstaw kreowania indywidualnej ścieżki kariery.

Ułatwienia dostępu