21 listopada 2019

Premier uhonorował stypendystów                                     

W dniu 20 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2019/2020 wyróżniono w województwie warmińsko-mazurskim 157 uczniów ze szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wszyscy musieli spełnić jeden z warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem przy najwyższej w danej szkole średniej ocen lub wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Z kolei w pozostałych dziedzinach wiedzy musieli osiągnąć wyniki co najmniej dobre.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki gratulując stypendystom osiągniętego wyróżnienia powiedział, że na każdy sukces składa się wiele czynników. Najczęściej są to: praca, konsekwencja i wsparcie innych osób. W tym przypadku – wsparcie rodziny, bo to ona formuje świat wartości, bez którego nie można podążać do obranego celu. W swoim wystąpieniu Kurator podkreślił duże znaczenie faktu, jakim w przypadku młodego człowieka jest spotkanie nauczyciela – mistrza, który staje się dla ucznia przewodnikiem i inspiracją.

Uroczystość uświetnił występ chóru Juvenis Cantat z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie. Wybrani stypendyści mogli zaprezentować swoje talenty i realizowane pasje. Zebrani usłyszeli słowa podziękowania skierowane przez reprezentantkę stypendystów do nauczycieli. Zwracając się do rodziców powiedziała: Rodzice są naszymi najbardziej wymagającymi trenerami, a jednocześnie najwierniejszymi kibicami. Mam nadzieję, że dzisiejsza uroczystość będzie radością dla naszych Rodziców. W końcu Stypendium Prezesa Rady Ministrów to ogromne wyróżnienie. Dla nas, stypendystów, nagroda za rzetelną naukę, a dla Rodziców – powód do dumy.

Ułatwienia dostępu