3 grudnia 2019

„Szkoła dla innowatora” – projekt wspierający szkoły podstawowe

„Szkoła dla innowatora” jest pilotażowym projektem wspierającym 20 szkół w rozwijaniu u młodych ludzi kompetencji proinnowacyjnych, m.in. współpracy, rozwiązywania problemów, samodzielności myślenia i przywództwa. W projekcie powstaną rozwiązania gotowe do zastosowania w innych szkołach.

Ważnym kryterium wyboru przy rekrutacji szkół będzie:
– motywacja i gotowość społeczności szkolnej do wzięcia udziału w projekcie i wprowadzania zmiany w swojej szkole,
– zróżnicowanie szkół (szkoły małe/duże, szkoły wiejskie/z małych miast/z dużych miast).

Programem będzie objęta jedna VII klasa w każdej szkole. Sprawdzone rozwiązania będą stopniowo rozszerzane na kolejne klasy. Działania w szkołach będą trwały od lutego 2020 roku do lutego 2022 roku.

Szkoły uczestniczące w programie otrzymają kompleksowe, intensywne wsparcie: szkolenia i doradztwo zawodowe dla nauczycieli i dyrektorów, re-aranżacja przestrzeni szkolnej i doposażenie pracowni, wyjazdy edukacyjne dla uczniów połączone ze spotkaniami z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm.

Inicjatorami projektu są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR, Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.

„Szkoła dla innowatora” realizowana jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Rekrutacja do projektu trwa od 3 do 13 grudnia 2019 r (będzie otwarta dla wszystkich publicznych szkół podstawowych).

Więcej informacji o projekcie: www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl

Kontakt:
e-mail: szkoladlainnowatora@ceo.org.pl
tel. 22 875 85 97 wew. 109

Ułatwienia dostępu