10 lutego 2020

Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

5 lutego 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Nowego Miasta Lubawskiego odbyła się konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Jej celem była wymiana myśli i doświadczeń w zakresie działań szkoły promującej zdrowie w kontekście troski o dobrostan psychiczny społeczności szkolnej.

Cztery placówki: Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II i SP nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim zaprezentowały swoje osiągnięcia w tym obszarze. Przedstawiciele szkół dzielili się dobrymi praktykami. Pokazali jak realizują edukację prozdrowotną w swoich placówkach w zakresie zdrowia psychicznego we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Głównym przesłaniem podejmowanych działań w szkołach jest kształtowanie wrażliwości i życzliwości wobec drugiego człowieka, uświadomienie najważniejszych wartości w życiu oraz wyrabianie umiejętności niesienia pomocy innym.

Szkoła promująca zdrowie to swoisty klimat. To miejsce, w którym dobrze się czujemy i do którego chętnie wracamy. Dlatego chciałbym, aby takich szkół było w województwie jak najwięcej – powiedział Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Podkreślił, że zdrowe dziecko to zdrowe społeczeństwo i zdrowy kraj. Podziękował wszystkim za udział i organizację konferencji, zaakcentował znaczenie działań prozdrowotnych dla rozwoju społeczności szkolnych. Zwrócił również uwagę na znaczenie historyczne tych terenów w walce o polskość w 100-lecie powrotu Nowego Miasta do Macierzy.

Wykład pt. „Wspieranie dobrostanu psychicznego i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego w systemie oświaty” wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zaakcentował dużą rolę szkoły, która jest nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale także środowiskiem mającym ogromny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny uczniów. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w znacznym stopniu zależy od najbliższego otoczenia, rodziny i szkoły.

Ułatwienia dostępu