18 lutego 2020

Konferencja edukacyjna z okazji 78. rocznicy powstania Armii Krajowej

W dniu 14 lutego 2020 r. w sali Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie został przedstawiony okolicznościowy wykład pt.: „Armia Krajowa – pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego”. Prelegent – Krzysztof Kierski starszy inspektor do spraw badań historycznych IPN Delegatura w Olsztynie – ukazał historię powstania największej armii podziemnej w okupowanej Europie oraz jej wpływ na losy II wojny światowej.

Po wykładzie uczestnicy spotkania przeszli pod pomnik Armii Krajowej, gdzie w hołdzie wszystkim poległym, zmarłym i żyjącym żołnierzom AK zostały złożone kwiaty oraz zapalone znicze.

Ułatwienia dostępu