21 lutego 2020

Seminarium poświęcone promocji szkolnictwa branżowego – Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki 14 lutego 2020 r. uczestniczył w seminarium poświęconym promocji szkolnictwa branżowego i upowszechnianiu zmian w kształceniu zawodowym, zorganizowanym w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. Zapoczątkowało ono cykl powiatowych seminariów w województwie warmińsko-mazurskim, poświęconych zmianom w kształceniu branżowym, oczekiwaniom rynku pracy, współpracy szkół z pracodawcami oraz doradztwu zawodowemu.

Organizację seminariów koordynują powiatowi doradcy zawodowi powołani do Sieci Powiatowych Doradców Zawodowych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie trafności wyboru ścieżki edukacyjnej na dorosłe życie ucznia. Zwrócił uwagę, że rynek pracy zmienia się, a wraz z nim proces kształcenia, który musi nadążyć za potrzebami rynku pracy. Dodał, że seminarium jest okazją do pokazania istotnego znaczenia, jakiego nabiera nie tylko wiedza teoretyczna zdobyta w procesie kształcenia, ale głównie umiejętność wykorzystania jej w praktyce. Podkreślił, że zmiany w kształceniu branżowym koncentrują się przede wszystkim na uczniu i pracodawcy oraz na optymalnym przygotowaniu go do trafnego wyboru i wykonywania przyszłego zawodu.

Podczas spotkania zaprezentowano rolę doradcy zawodowego i doradztwa zawodowego w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Zwrócono uwagę na odpowiedzialność dyrektora szkoły w świetle prawa w kontekście realizacji doradztwa zawodowego. Zaprezentowano zmiany w szkolnictwie branżowym, które nastąpiły od 1 września 2019 r. Seminarium było także okazją do podsumowania dotychczasowych działań w ramach realizacji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil”. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielili się z uczestnikami seminarium przedstawiciele pracodawców oraz szkół biorących udział w programie.

Ułatwienia dostępu