26 lutego 2020

Spotkania poświęcone bezpieczeństwu zdrowotnemu

Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek
województwa warmińsko-mazurskiego

Zapraszam Państwa na spotkania poświęcone bezpieczeństwu zdrowotnemu (zagrożenie koronawirusem), które odbędą się według następującego porządku:

Lp. Data Miejsce Powiaty
1 28.02.2020 r.
g. 10.00
OLSZTYN
V Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie,
ul. Ignacego Krasickiego 2
M. Olsztyn,
p. olsztyński
28.02.2020 r.
g. 12.00
OLSZTYN
V Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie,
ul. Ignacego Krasickiego 2
kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, działdowski, ostródzki
2 28.02.2020 r.
g. 13.00
EŁK
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Ełku,
ul. Grunwaldzka 1, sala konferencyjna
ełcki, giżycki, piski, olecki, gołdapski, węgorzewski
3 28.02.2020 r.
g. 10.00
ELBLĄG
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu,
ul. Grunwaldzka 137
M. Elbląg
bartoszycki, braniewski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

 

 

 

Ułatwienia dostępu