23 kwietnia 2020

Konkurs – Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży. Zmiana terminów!

Jak już informowaliśmy, w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Odział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku ogłosił konkurs poetycki pod nazwą: Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży.

 

Z uwagi na stan epidemii w naszym kraju Organizatorzy Konkursu podjęli decyzję
o wydłużeniu terminu nadsyłania prac, które należy dostarczyć w wersji elektronicznej
(w postaci dokumentu programu Word doc, docx) do 20 maja  2020 r.

Wymagane załączniki, po podpisaniu, należy przesłać w postaci skanu lub zdjęcia na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej także do dnia 20 maja 2020 r.

 

Z uwagi na  konieczność dopełnienia warunków formalnych Regulaminu oryginały prac oraz załączników,  należy przesłać pocztą tradycyjną do dnia 1 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Niedotrzymanie tego kryterium jest równoznaczne z odrzuceniem zgłoszenia konkursowego.

 

Dane osób zakwalifikowanych do etapu finałowego zostaną umieszczone na stronie internetowej najpóźniej 18 czerwca 2020 r.

Uroczysta Gala, podczas której zostanie ogłoszona lista laureatów planowana jest na przełomie października/listopada 2020 r. O formie, miejscu i dokładnym terminie uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani.

W zależności od rozwoju sytuacji terminy mogą  ponownie ulec zmianie dlatego też Organizatorzy odsyłają do strony internetowej  www.bialystok.ipn.gov.pl  zakładka Edukacja/konkursy.

Adres: Delegatura IPN w Olsztynie, ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn

Adres e-mail: dawid.zagzil@ipn.gov.pl

Tel. 89 521 48 14

Ułatwienia dostępu