14 maja 2020

Funkcjonowanie placówek specjalnych w czasie realizacji kształcenia na odległość

W związku z monitorowaniem działań realizowanych przez Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w województwie, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki w dniu 13.05.2020 r. rozmawiał online z dyrektorami tych placówek. Podczas spotkania dyrektorzy opowiedzieli o formach udzielanego uczniom wsparcia w czasie realizacji kształcenia na odległość, a także w jaki sposób rozwiązują napotykane problemy i trudności. Podzielili się dobrymi praktykami oraz swoimi doświadczeniami. Zwracali uwagę, że problemem jest brak sprzętu komputerowego w domach rodzinnych niektórych uczniów. Warto też podkreślić, iż dyrektorzy wyrazili duże zadowolenie z faktu pozyskania nowych komputerów z rządowego programu „Zdalna szkoła” na wsparcie nauki zdalnej. Wyrazili również zgłaszaną przez nauczycieli potrzebę zorganizowania szkoleń online podnoszących kwalifikacje w zakresie zdalnego nauczania. Takie szkolenia organizują ośrodki doskonalenia nauczycieli. Dyrektorzy stwierdzili, że nauczanie zdalne jest trudną formą edukacji uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi, jednak nauczyciele radzą sobie dobrze wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności. Podkreślali, że w ich placówkach nauczanie na odległość uwzględnia możliwości psychofizyczne (oraz sprzętowe – dostęp do komputerów) wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców). Wskazywali na różne formy współpracy – również na codzienne konsultacje dla rodziców z pedagogiem szkolnym czy terapeutą behawioralnym.

Kurator Oświaty podziękował dyrektorom i nauczycielom za ich profesjonalizm oraz sprawne wdrożenie się i realizację kształcenia na odległość oraz życzył osiągania oczekiwanych efektów z prowadzonych procesów edukacyjnych.

W potkaniu uczestniczyli również: wicekurator Wojciech Cybulski oraz Małgorzata Hochleitner dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki, całość prowadziła Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego.

Ułatwienia dostępu