28 maja 2020

Zarządzenie nr 16 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminów składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Załączniki

Zarządzenie WMKO nr 16
Data: 2020-05-28, rozmiar: 51 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Data: 2020-05-28, rozmiar: 236 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Data: 2020-05-28, rozmiar: 229 KB

Ułatwienia dostępu