16 czerwca 2020

Życzenia dla Ósmoklasistów            

Drodzy Uczniowie

Na progu pierwszego w Waszym życiu egzaminu, który otwiera drogę do wszystkich szkół ponadpodstawowych oraz zamienia Wasze dziecięce marzenia w młodzieńcze plany, życzę pomyślnego rezultatu i trafnego wyboru dalszej drogi życiowej oraz realizacji szczytnych celów i najwspanialszych zamierzeń.

Dziękuję Wam oraz Waszym Rodzicom za dotychczasową wytężoną pracę.

Wszystkim Dyrektorom i Nauczycielom szkół podstawowych przekazuję wyrazy uznania za trud edukacyjny i wychowawczy.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

Ułatwienia dostępu