19 czerwca 2020

Podziękowanie za udział w Programie Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil” w roku szkolnym 2019/2020

Wszystkim przedsiębiorcom, dyrektorom szkół, szkolnym i powiatowym doradcom zawodowym, uczniom i rodzicom składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za udział w Programie Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil” w roku szkolnym 2019/2020.

Liczba rezerwowanych wycieczek do lokalnych zakładów pracy do czasu wprowadzenia szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 była imponująca. Ten trudny czas naznaczony sytuacja epidemiczną spowodował, że część rezerwowanych wycieczek zawodoznawczych nie mogła się odbyć. Wierzę jednak, że sytuacja niebawem się zmieni i wszystko wróci do normy. Zachęcam tym samym Państwa Przedsiębiorców do popularyzacji idei Programu oraz zakładania rezerwacji wycieczek zawodoznawczych w sprzyjających warunkach sanitarnych w przyszłym roku szkolnym.

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

 

Ułatwienia dostępu