12 października 2020

Kampania społeczna „Ja Nie Widzę Ciebie, Ty Zobacz Mnie!” 2020 „Zobacz Mnie!”

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzących i Niewidomych im. Braille’a w Bydgoszczy oraz Visus Supremus zapraszają do wzięciu udziału w kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja Nie Widzę Ciebie, Ty Zobacz Mnie!” 2020 „Zobacz Mnie!”

Kampania realizowana jest w dniach 12-16 października 2020 roku.

Celem kampanii jest:

  • kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową,
  • zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,
  • przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową,
  • włączenie w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski jak najszerszej grupy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, samorządów i innych organizacji z terenu całej Polski.

Kampania objęta jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Pomorskiego Kuratora Oświaty, Zachodniopomorskiego  Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Poczty Polskiej S.A.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.braille.bydgoszcz.pl oraz w załączniku.

Załączniki

Informacja
Data: 2020-10-12, rozmiar: 383 KB

Ułatwienia dostępu