28 października 2020

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele i Rodzice,

 

W ostatnich dniach na ulicach naszych miast, pomimo zakazów zgromadzeń ze względów epidemicznych, wiele osób tłumie demonstruje swój sprzeciw i niezadowolenie związane z wydanym 22 października orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Niestety, bardzo często tym manifestacjom towarzyszą agresywne zachowania, używanie słów nieprzyzwoitych, umieszczanie wulgarnych napisów, rysunków, ale także stosowanie przemocy fizycznej. Na skalę dotychczas niespotykaną jesteśmy świadkami aktów profanacji symboli narodowych i religijnych, wtargnięć do kościołów,     a nawet zakłóceń sprawowanych obrzędów Mszy Świętych.

Niepokój budzi fakt udziału w takiej formie demonstracji dzieci i młodzieży, którzy nie tylko są świadkami emanacji agresywnych i gorszących zachowań, ale niestety także często czynnymi uczestnikami tych zajść.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców z apelem o otoczenie młodych ludzi szczególną troską. Szkoła zawsze wychowywała i wychowuje kolejne pokolenia w duchu prawdziwej tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka oraz poszanowania prawa. Ważne jest, aby uczniowie rozróżniali wolność oraz demokratyczne prawo do manifestowania swoich poglądów od anarchii. W poczuciu odpowiedzialności za młode pokolenie, nie wolno nam wychowawcom stać obojętnie w obliczu aktów przemocy i profanacji dokonywanych z udziałem młodzieży.

 

Z wyrazami szacunku

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

 

 

Ułatwienia dostępu