3 listopada 2020

Monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Szanowni Państwo Dyrektorzy

publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego

 

WNP.5532.4.3.2020.JW                                                       Olsztyn, 2 listopada 2020 r.

 

Na podstawie § 19 b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 tj.) informuję, że od dnia 5 listopada 2020 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego rozpocznie się monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach z wykorzystaniem arkusza monitorowania dostępnego na platformie Systemu Ewaluacji Oświaty (www.seo2.npseo.pl).

Proszę o wypełnienie arkusza monitorowania w nieprzekraczalnym terminie
do końca listopada 2020 r.

Ułatwienia dostępu