5 listopada 2020

Pomiary średniorocznego stężenia radonu w budynkach – informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Pomiary średniorocznego stężenia radonu są realizowane na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przez ACTE sp. z o.o. w budynkach użyteczności publicznej do dnia 15 grudnia 2020 r.

Zachęcamy do włączenia się w realizację tego przedsięwzięcia w celu podniesienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem: www.gov.pl

Ułatwienia dostępu