24 listopada 2020

Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie pandemii – konferencja online

W dniu 16 listopada 2020 r. odbyła się konferencja online pt. „Zarządzanie zespołem/zasobami ludzkimi w dobie pandemii” zorganizowana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Wojewódzką Radę Dyrektorów Szkół Branżowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia Rady Dyrektorów była Małgorzata Świech-Twarowska, Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. Konferencja kierowana była do kadry szkolnictwa branżowego (techników, branżowych szkół I stopnia, szkół policealnych) – dyrektorów szkół branżowych, nauczycieli, kierowników szkolenia praktycznego, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów.

Tematyka spotkania dotyczyła trzech głównych obszarów:

  1. Jak zadbać o relacje w dobie pandemii, dyrektor – nauczyciele?
  2. Jak wdrożyć pozytywne techniki oddziaływania na nauczycieli?
  3. Jak zbudować w sobie wewnętrzną siłę do motywowania nauczycieli?

Otwarcia konferencji dokonał Wojciech Cybulski Warmińsko Mazurski Wicekurator Oświaty, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę poruszanych podczas telekonferencji zagadnień. Prelegentkami były: Magdalena Kulmaczewska – pedagog, psychoterapeuta, socjoterapeuta i doradca zawodowy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Olsztynie oraz Ewa Wacławik – psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Olsztynie.

Interaktywny wykład skupiał się na wielu aspektach sytuacji kryzysowej, która wymusza na wszystkich rewizję planów i tworzenie nowych strategii zarządzania. Jest to zadanie dla wszystkich, ale to rolą lidera jest angażowanie swojego zespołu do wejścia i wdrożenia szeregu koniecznych zmian. Uczestnicy mieli możliwość zastanowić się nad własnym stylem zarządzania w kryzysie, jakim jest pandemia, odpowiedzieć sobie na szereg pytań wskazujących obszary do osobistego i zawodowego rozwoju.

Podczas spotkania wskazano sposoby rozpoznania i dopasowania przekazu dyrektora, lidera do wewnętrznej specyfiki, potrzeb i wartości każdego z członków swojego zespołu. Przedstawiono sposoby postępowania, które mogą zwiększyć skuteczność oddziaływań społecznych w dobie pandemii. Wskazano szereg technik opartych na argumentacji racjonalnej i emocjonalnej oraz przeanalizowano teorię wzmocnień. Szczególne miejsce zajęły techniki konstruktywnej komunikacji, z których dyrektorzy mogą korzystać, by lepiej sobie radzić w trudnych sytuacjach związanych z pracą zdalną. Omówiono również kwestie związane z nadzorem, podkreślając istotną rolę i wartość relacji między osobami zarządzającymi i podwładnymi w czasach wielkiej niepewności. Podjęto kwestię wartości jako czynnika istotnie wpływającego na integrację zespołów w zmienionych aktualnie warunkach pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

Ułatwienia dostępu