30 listopada 2020

Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu na lata szkolne 2021/2022 – 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Informujemy, że w br. szkolnym został rozstrzygnięty konkurs Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu na lata szkolne: 2020/2021 – 2022/2023.

Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkie szkoły, które jeszcze nie posiadają Certyfikatu oraz te, które otrzymały go w pierwszej edycji, czyli w roku 2017.

Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu jest prestiżowym konkursem, który ma na celu zachęcić do podejmowania działań w szkole i poza szkołą na rzecz kształcenia uczniów w poczuciu miłości Ojczyzny, chęci służenia Polsce i narodowi polskiemu, przekazywania pamięci o bohaterach i wydarzeniach przeżywanych w radości, jak i zadumie, świadomej przynależności do narodu, regionu, rodziny, wspólnoty lokalnej, poczucia dumy i odpowiedzialności za „wszystko, co Polskę stanowi”.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu, w wyniku którego szkoły mogą otrzymać Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu na lata szkolne 2020/2021 – 2023/2024 mija 15 grudnia 2020 r.

Regulamin konkursu oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl w zakładce: Szkoły i placówki/Certyfikaty.

Informacje: Bożena Reszka, breszka@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 423

Ułatwienia dostępu