4 grudnia 2020

Konferencja online: „Opracowanie przedmiotowego programu nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów”

Konferencja online: „Opracowanie przedmiotowego programu nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów”

  • Termin: 16 grudnia 2020 r. godz. 10.00
  • Organizator: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Wojewódzka Rada Dyrektorów Szkół Branżowych przy W-M KO
  • Uczestnicy konferencji: Konferencja kierowana jest do kadry szkolnictwa branżowego (techników, branżowych szkół I stopnia, szkół policealnych) – dyrektorów szkół branżowych, nauczycieli, kierowników szkolenia praktycznego, doradców zawodowych.

Program konferencji:
Otwarcie konferencji – Wystąpienie Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty – Krzysztofa Marka Nowackiego

Wystąpienia prelegentów:
1) Opracowanie przedmiotowego programu nauczania dla zawodu” – dr Danuta  Oleksiak, dyrektor W-MODN w Elblągu;
2) „Opracowanie przedmiotowego programu nauczania  na kursach / turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – Małgorzata Brzozowska,  kierownik szkolenia praktycznego  w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie;
3) Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie” Krzysztof Piłat, konsultant MODN w Ełku.

Przewidywany czas konferencji ok. 1,5 godz.

Rejestracja na konferencję – zgłoszenia zostały zakończone.

Przed konferencją uczestnikom zostanie udostępniony link do zalogowania.

Ułatwienia dostępu