22 grudnia 2020

Konferencja w zakresie szkolnictwa branżowego

W dniu 16 grudnia 2020 r. odbyła się konferencja online pt. „Opracowanie przedmiotowego programu nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów”, zorganizowana przez Warmińsko-Mazurskiego  Kuratora Oświaty i Wojewódzką Radę Dyrektorów Szkół Branżowych. Koordynatorami  przedsięwzięcia z ramienia Rady Dyrektorów były: Joanna Sokół – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie i Danuta Maria Wojtowicz – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku. Konferencja kierowana była do dyrektorów szkół branżowych, nauczycieli, kierowników szkolenia praktycznego i doradców zawodowych.

Tematyka spotkania dotyczyła trzech zagadnień:

 • „Opracowanie przedmiotowego programu nauczania dla zawodu” – dr Danuta Oleksiak, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu;
 • „Opracowanie przedmiotowego programu nauczania na kursach / turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników” – Małgorzata Brzozowska,  kierownik szkolenia praktycznego  w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie;
 • „Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie” – Teresa Truchan, doradca metodyczny Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

 

Otwarcia konferencji dokonał Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, który w swoim wystąpieniu pogratulował wyróżnień:

 

– Tytuł w kategorii „Zawodowy Pracodawca” – za podejmowanie szczególnych działań na rzecz kształcenia zawodowego i wyróżnianie się wysoką jakością tych działań w roku szkolnym 2019/2020

 • Wagon Service Ostróda Sp. z o.o.
 • ERKO sp. z o.o. sp.k. w Jonkowie
 • Nadleśnictwo Zaporowo, Piórkowo
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie
 • Ikea Industry Lubawa

 

– Tytuł w kategorii „Zawodowy Mistrz” – przyznany osobom z ramienia pracodawcy, które wyróżniają  się w swojej pracy wyjątkową postawą jako nauczyciele zawodu

 • Danuta Szałek, Salon Fryzjerski w Braniewie
 • Wioletta Pieciukiewicz, Studio Line w Braniewie
 • Jan Michałowski – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych

w Olsztynie

 

– Tytuł w kategorii „Partner Pracodawcy” – szkoły branżowe, które wystąpiły w roku szkolnym 2019/2020 o przyznanie ww. tytułów

 • Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Ostródzie

 • Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie
 • Zespół Szkół Zawodowych Jana Liszewskiego w Braniewie
 • Zespół Szkół Samochodowych por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie
 • Zespół Szkół w Lubawie

Ułatwienia dostępu