30 grudnia 2020

Opłata za akredytację formy pozaszkolnej w 2022 roku

W dniu 17 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2022 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2022 roku wynosi 1102,68 zł.

Opłatę akredytacyjną wnosi się na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie 25 1010 1397 0035 0622 3100 0000 tytułem „Opłata za akredytację”.

Szczegółowe informacje: www.gov.pl

 

Załączniki:

Opłata za akredytację formy pozaszkolnej w 2022 r.